VOG

VV Black Boys vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht, zo ook de afgelopen maanden bijvoorbeeld in de hockeysport.

Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het bestuur van VV Black Boys neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten om van vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. Per januari 2018 wordt dit traject opgestart. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken.

 

Procedure aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat vragen wij aan?

Een aanvraag voor een VOG kun je voor verschillende onderwerpen doen. Per functie zullen wij kijken naar de verantwoordelijkheden van deze functie. Zo zullen we bij een trainer geen VOG aanvragen voor het omgaan met financiën. Voor een bestuurslid zullen we dit dan wel weer aanvragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Via de secretaris worden de e-mailadressen van de vrijwilligers binnen de jeugdafdeling verzameld. Deze vraagt de VOG aan via de website. De vrijwilliger ontvangt zelf het bewijs.

Na ontvangst door de vrijwilliger, geeft deze het officiële document door aan de secretaris van het hoofdbestuur. Het document zal bewaard worden door de secretaris.

Wat doen we als een vrijwilliger geen VOG krijgt?

De vrijwilliger zal uitgenodigd worden door (een deel van) het bestuur voor een gesprek. Na het gesprek zal gekeken worden of de vrijwilliger zijn functie uit kan voeren of niet. Hierin heeft het bestuur het laatste woord.