Visie en doelstelling

Visie en Doelstelling

Wat willen wij bij VV Black Boys met de jeugd bereiken?

Onze hoofddoelstelling is het jeugdvoetbal bij VV Black Boys naar een hoger plan te tillen zonder dat dit ten koste mag gaan van het (speel)plezier van kinderen, ouders en andere betrokkenen. Wij zijn bezig een plan te ontwikkelen waarin we de stabiliteit van de jeugdafdeling willen waarborgen, het spelplezier staat immers altijd voorop.

Voetbal naar een hoger plan tillen betekent voor ons:
– Onze teams veel speelplezier aanreiken.
– De sportiviteit van spelers, leiders, trainers en ouders staan hoog in het vaandel, wordt in de gaten gehouden en indien nodig verbeterd.
– Een uitstekend voetbalklimaat binnen de club creëren, die tevens de verenigingssfeer positief beïnvloed door veel activiteiten te organiseren en stimuleren.
– Verschillende sociale achtergronden en culturen samen brengen en met elkaar verenigen.
– Kinderen op hun eigen niveau met en tegen leeftijdsgenoten laten spelen.
– Een gedegen begeleiding van alle betrokkenen en vrijwilligers.

De jeugdafdeling VV Black Boys richt zich vooral ook op de jongere jeugd vanaf 6 jaar en investeert daarmee extra in de jeugd met een gedegen opleiding. Elke woensdag om 17.30 uur kunnen kinderen van 6 jaar spelenderwijs kennis maken met het voetbalspelletje. De doelstelling is om de spelers te laten doorgroeien binnen de club en daarbij staan clubliefde en normen hoog in het vaandel. Het voetbal wordt gesteund en aangevuld met activiteiten en evenementen. De jeugdafdeling wil graag bij de mensen een hart voor de club laten groeien, zo groei je mee met de club. Kortom de club blijft aan de toekomst denken. Met de jeugdafdeling VV Black Boys bouwen we aan de jeugd, de jeugd heeft immers de toekomst….

Een kind met pit, word Black Boys lid