Update agenda – Algemene ledenvergadering 10 januari

Programma

Zoals eerder gecommuncieerd is, staat vrijdag 10 januari de algemene ledenvergadering op het programma. De vergadering begint om 19.30 in wijkcentrum de Eekmolen. Onderstaand de voorlopige agenda.

  • 1 – Openingswoord voorzitter
  • 2 – Bespreking definitieve agenda
  • 3 – Doorlopen notulen voorgaande agenda
  • 4 – Terugblik afgelopen periode
  • 5 – Bestuurszaken
  • 6 – Financieel verslag
  • 7 – Toekomstvisie & Blackboys 100 jaar
  • 8 – Rondvraag
  • 9 – Afsluiting met een drankje

Belangrijke Info

Het financiële verslag ligt ter inzage vanaf 19:00 uur. Alle leden, sponsoren en donateurs zijn welkom. De vergadering is verder niet publiek toegankelijk. Heb jij nog vragen en/of opmerkingen? of is er nog iets wat je aan wil kaarten op de vergadering? laat dit dan bij voorkeur voorafgaand weten via dkempen@vvblackboys.nl (uiterlijk 9-1-20120). Uiteraard is er in de rondvraag ook ruimte voor eigen inbreng.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen vanaf 19:00 uur. Het adres van wijkcentrum de Eekmolen is: Frederik Hendrikstraat 22.

Namens het bestuur,

Tot vrijdag!