Overeenkomst Black Boys met diamantsponsor blijft van kracht

In februari van dit jaar is voetbalvereniging Black Boys met Autobedrijf Aissa & de Vries voor de periode van drie jaar een verbintenis aangegaan, waarbij is overeengekomen dat het autobedrijf gedurende die periode als diamantsponsor van Black Boys zal optreden.

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen doen al enige tijd hardnekkige geruchten de ronde, dat het autobedrijf via deze sponsorovereenkomst met voetbalvereniging Black Boys geld zou witwassen.

De sponsorcommissie van voetbalvereniging Black Boys benadrukt, dat hier op geen enkele wijze sprake van is en distantieert zich dan ook verre van deze geruchten. Het contact tussen Black Boys en de diamantsponsor was en is nog steeds goed. Autobedrijf Aissa & de Vries is gewoon geopend en mag haar activiteiten gewoon blijven uitvoeren. Tot die activiteiten behoort ook het optreden als diamantsponsor van voetbalvereniging Black Boys en de overeenkomst die Black Boys met Autobedrijf Aissa & de Vries is aangegaan, blijft dan ook onverkort van kracht.