Organisatie

Hoofdbestuur

Jan Broersma
Voorzitter

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.

Dennis Kempen
Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor al de in- en uitgaande correspondentie van de vereniging en beheert daarnaast het ledenbestand.

J.W. Stoelwinder
Penningmeester

Stelt in overleg met het hoofdbestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording hiervan.

Wiepie de Vries
Vice voorzitter

Neemt bij afwezigheid de voorzitter zijn taken waar. Toetst en neemt samen met andere bestuursleden beslissingen.

Stefan Obbink
Wedstrijdsecretaris

Aanspreekpunt voor competitie- & scheidsrechterszaken binnen de vereniging. Verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen

Lolle de Jong
Senioren

Schakel tussen het hoofdbestuur en de senioren

Tim Pas
G-voetbal

Schakel tussen het hoofdbestuur en het G-voetbal.

Edward Plantinga
Coördinator Zaal

Verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat in de zaal en is aanspreekpunt voor alle zaalteams.

Sponsor- en Feestcommissie

Accomodatie Commissie

Kleding/Materiaal commissie