Organisatie

Organisatiestructuur

Organigram vv Black Boys

Hoofdbestuur

Jan Broersma
Voorzitter

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.

Dennis Kempen
Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor al de in- en uitgaande correspondentie van de vereniging en beheert daarnaast het ledenbestand.

J.W. Stoelwinder
Penningmeester

Stelt in overleg met het hoofdbestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording hiervan.

Wiepie de Vries
Vice voorzitter

Neemt bij afwezigheid de voorzitter zijn taken waar. Toetst en neemt samen met andere bestuursleden beslissingen.

Stefan Obbink
Wedstrijdsecretaris

Aanspreekpunt voor competitie- & scheidsrechterszaken binnen de vereniging. Verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen

Lolle de Jong
Senioren

Schakel tussen het hoofdbestuur en de senioren

Richard Venema
Jeugdvoorzitter

Bepaalt mede het jeugdbeleid en ziet er op toe dat dit beleid door de juiste mensen op de juiste manier ten uitvoering wordt gebracht.
Schakel tussen het hoofd- en jeugdbestuur.

Tim Pas
G-voetbal

Schakel tussen het hoofdbestuur en het G-voetbal.

Marc Bosma
Sponsor & Feestcommissie

Schakel tussen het hoofdbestuur en de sponsor & feestcommissie.

Jeugdbestuur

Richard Venema
Jeugdvoorzitter

Bepaalt mede het jeugdbeleid en ziet er op toe dat dit beleid door de juiste mensen op de juiste manier ten uitvoering wordt gebracht.
Schakel tussen het hoofd- en jeugdbestuur.

Anneke Faber
Jeugdcoördinator & Vertrouwens(contact)persoon Jeugd
Samantha van Elleswijk
Ass. Jeugdcoördinator

Sponsor- en Feestcommissie

Accomodatie Commissie

Kleding/Materiaal commissie