Opbrengst Grote Clubactie Black Boys

De Grote Clubactie heeft een bedrag van € 756,51 opgebracht. Voor een club met de grootte als Black Boys is dat een prachtig resultaat. De dank van de vereniging gaat dan ook uit naar iedereen, die een lot of loten heeft gekocht en in het bijzonder naar onze jeugdleden, die zich hebben ingespannen om zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw te brengen.

Black Boys zal in een later stadium bekend maken, wat er met de opbrengst van de Grote Clubactie gedaan zal worden. Dan zullen ook de topverkopers van onze club bekend worden gemaakt.