Nieuwsbericht vv Black Boys en trainer Ed Laagland.

Nieuwsbericht vv Black Boys en trainer Ed Laagland.

Via deze weg wil vv Black Boys laten weten dat hoofdtrainer Ed Laagland per direct besloten heeft de training(en) van de selectie van vv Black Boys niet meer te verzorgen.Aan het einde van het seizoen was er in ieder geval een gedwongen einde gekomen aan de samenwerking vanwege werkgerelateerde omstandigheden.

De vereniging Black Boys is Ed Laagland zeer dankbaar voor de samenwerking, en de daarmee gepaarde handhaving in de 4e klasse, in de beginfase van de samenwerking aan het einde van het vorige seizoen.

De verwachting was dat met de nodige personele veranderingen en bezetting een goed vervolg kon worden gegeven aan deze samenwerking in het huidige seizoen.

Omdat door diverse factoren, welke echt niet alleen aan Ed Laagland hebben gelegen, niet de beoogde verdere ontwikkeling gerealiseerd kon worden is Ed Laagland tot deze beslissing gekomen.

Black Boys benadrukt bij monde van voorzitter Jan Broersma dat Ed Laagland een meer dan capabele trainer is, en blijft, maar dat wellicht geconcludeerd mag worden dat de oefenmeester ‘een paar ambitie niveaus hoger zit dan de vereniging op dit moment qua ontwikkeling(en) is’.

We hopen als vereniging die stappen te kunnen maken en wensen Ed Laagland alvast veel succes in het verdere vervolg van zijn trainersloopbaan na zijn werkzaamheden in het volgende seizoen en hopen hem als toeschouwer nog te mogen begroeten bij onze vereniging in de toekomst!

De trainingen van de selectie zullen voorlopig worden verzorgd door Richard Venema, die in overleg met, de coaching tijdens de wedstrijden voorlopig ook voor zijn rekening zal nemen.