Mini-pupillen bij Black Boys

Black Boys wil in het najaar met trainingen voor mini-pupillen beginnen. Bij deze trainingen kunnen de allerkleinsten in de leeftijd van 3,5 tot 6 jaar kennis maken met het voetbalspel. De trainingen zijn dan ook bedoeld voor kinderen, die nog niet eerder met de voetbalsport in aanraking zijn geweest. Bij de trainingen die zijn aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van deze leeftijdsgroep, staan in eerste instantie spel en beweging centraal. De mini-pupillen trainen alleen en spelen nog geen wedstrijden.

Alvorens we hiermee beginnen, willen we eerst onderzoeken, of hiervoor voldoende belangstelling bestaat. Daarvoor hebben we minimaal 8 mini-pupillen nodig.

Indien uw zoon en/of dochter hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Richard Venema (e-mailadres: rvenema@vvblackboys.nl). De opgave dient voor 01-08-2016 binnen te zijn. Op basis van het aantal aanmeldingen zal worden bepaald, of Black Boys in september trainingen voor mini-pupillen zal gaan aanbieden. Vervolgens zullen wij u hierover informeren.

N.B.:

Wilt u bij de aanmelding de volgende gegevens vermelden:

Naam mini-pupil:

Telefoonnummer:

Email adres:

Geboortedatum:

Voorkeur dag: maandagmiddag, woensdagmiddag