Lid worden

Handig om te weten

Voor nieuwe leden tot en met 12 jaar

– Als u lid wilt worden als spelend- of niet spelend lid, en de afgelopen drie jaar niet lid bent geweest van een andere vereniging, dan dient u alleen het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen.

– Als u lid wilt worden als spelend- of niet spelend lid, en de afgelopen drie jaar wel lid bent geweest van een andere vereniging, dan dient u het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen. Vervolgens zal de secretaris via Sportlink een overschrijvingsverzoek sturen naar de oude vereniging

– Nieuwe spelende leden kunnen na de aanmelding om een recente pasfoto gevraagd worden. Dit om de verplichte (digitale) KNVB spelerspas aan te kunnen maken.

– Na de aanmelding zal er te allen tijde contact met u gezocht worden.

Voor nieuwe leden vanaf 13 jaar of ouder

– Als u lid wilt worden als spelend- of niet spelend lid, en de afgelopen drie jaar niet lid bent geweest van een andere vereniging, dan dient u alleen het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen.

– Als u lid wilt worden als spelend lid en de afgelopen drie jaar wel lid bent geweest van een andere vereniging dan dient u het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen. Vervolgens zal de secretaris via Sportlink een overschrijvingsverzoek sturen naar de oude vereniging

– Nieuwe spelende leden kunnen na de aanmelding om een recente pasfoto gevraagd worden. Dit om de verplichte (digitale) KNVB spelerspas aan te kunnen maken.

– Na de aanmelding zal er te allen tijde contact met u gezocht worden.

Voor nieuwe donateurs/donatrices en Vrienden van Black Boys

– Als u lid wilt worden als donateur/donatrice of Vriend(in) van Black Boys, dan dient u enkel het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen.

– Na de aanmelding zal er te allen tijde contact met u gezocht worden.

Contributie

– De contributie wordt jaarlijks voorafgaande aan het seizoen vastgesteld in de algemene ledenvergadering.(mits er een wijziging nodig is)

– Contributietarieven 2017/2018

O7: € 50 per seizoen
O9: € 70 per seizoen
O11 & O13: € 85 per seizoen
O15: € 95 per seizoen
O17 & O19: € 125 per seizoen
Senioren dames: € 110 per seizoen
G-Voetbal: € 85 per seizoen
Senioren heren: € 170 per seizoen
Senioren zaal: € 140 per seizoen
Combi Zaal + Veld: € 240 per seizoen
35+ Voetbal € 120 per seizoen
Vriend van Blackboys: € 50 per seizoen

– Het contributieseizoen loopt van 15 juni tot en met 14 juni.

-De administratieve verwerking van de contributie-inningen neemt ClubCollect voor zijn rekening. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op de link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

– De contributie is inclusief bondscontributie en mits mogelijk de verenigingskleding.

– Voor de G-afdeling zal per speler i.o.m. met hem of haar en zijn of haar eventuele begeleiders bekeken worden, welke manier van betalen het meest geschikt is.

– Bij te laat aangeven van opzegging of wijziging van het lidmaatschap, dus na 14 juni, bent u verplicht de contributie van het nieuwe seizoen volledig te voldoen.

– Moeite met het kunnen betalen van de contributie? Maak dit dan kenbaar bij de penningmeester zodat er eventueel een betalingsregeling getroffen kan worden. Kijk ook eens op: Jeugdsportfonds Friesland. of Bijdrage regeling gemeente SWF.

Opzegging/wijziging lidmaatschap

– Opzegging dient schriftelijk en op tijd, dus voor 14 juni, aangegeven te worden bij de secretaris door een mail te sturen naar info@vvblackboys.nl of via het contactformulier.

– VV Black Boys kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het te laat aangeven van een opzegging of wijziging van het lidmaatschap.

– Behoudens speciale omstandigheden, ter beoordeling van het algemeen bestuur, is het lid bij tussentijdse opzegging te allen tijde contributie verschuldigd voor het gehele seizoen.

– Alle wijzigingen qua adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer dienen bekend gemaakt te worden aan de secretaris. Dit kan per mail naar info@vvblackboys.nl of via het contactformulier.

Aansprakelijkheidsverzekering

– Alle spelende leden van VV Black Boys zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

– Derhalve dekt de aansprakelijkheidsverzekering de schade aan derden die is toegebracht door spelende leden van VV Black Boys.

– De verzekering is van kracht tijdens clubactiviteiten, trainingen, wedstrijden etc.

– Opzettelijke schade word niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van VV Black Boys. Deze zal dan worden verhaald op de betrokkenen.

Collectieve ongevallen verzekering

– VV Black Boys maakt gebruikt van een collectieve ongevallen verzekering met uitzondering van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

– Bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van club activiteiten zoals trainingen en wedstrijden zal deze verzekering in kracht treden.

Aanmeldformulier

Voor- en achternaam

Meldt zich aan als
Spelend LidNiet spelend lidLid G-voetbalDonateur/DonatriceVriend(in) van Black BoysZaal lidLid & Donateur/Donatrice (De secretaris zal z.s.m. contact met je opnemen, m.b.t. het soort lidmaatschap i.c.m. het donateur-/donatriceschap je wilt!

Straat + Huisnummer

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

Email adres

BSN nummer

IBAN nummer

Door op aanmelden te klikken verleen ik hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan voetbalvereniging Black Boys om het gehele verschuldigde contributiebedrag van het bovengenoemde IBAN rekeningnummer af te schrijven. De administratieve verwerking van de contributie-inningen neemt ClubCollect voor zijn rekening. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met u. Door op de link in de SMS of email te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

Ik heb kennisgenomen van de algemene voorwaarden en ga hiermee akkoord