Inning contributies

Zoals u weet, heeft onze vereniging de inning van de contributies uitbesteed aan Clubcollect. Onlangs heeft u van Clubcollect een mail en/of sms van uw factuur ontvangen voor de inning van de contributie en/of van de inning van de kosten van rode/gele kaarten.

Die factuur is volgens onze informatie nog niet door iedereen voldaan en de betalingstermijn is inmiddels ruim verstreken. In dat kader wijzen wij u er nogmaals op, dat u als u gewend was de contributie per automatische incasso te betalen, u dit wel aan Clubcollect moet doorgeven. In de mail/sms die u van Clubcollect heeft ontvangen, staat een link naar uw factuur. Daar kunt u aangeven hoe u de factuur wilt betalen: in termijnen, via ideal of via automatische incasso. Heeft u betaald dan ontvangt u van Clubcollect een bericht dat u de factuur heeft voldaan.

Om herinneringen en incasso’s te voorkomen, adviseer ik u dringend om de mail/sms die u van Clubcollect heeft ontvangen, te bekijken en vervolgens via de link aan te geven, hoe u de factuur wenst te betalen. Als u er niet uitkomt, dan ontvangt ik graag een bericht van u, zodat ik samen met u e.e.a. kan doornemen.

Met sportieve groet,

J.W. Stoelwinder
Penningmeester VV Black Boys