Inning contributies

Net als afgelopen jaar werkt Black Boys voor de inning van de contributies weer samen met Club Collect. Van Club Collect ontvangt u binnenkort een sms- of een e-mailbericht met de factuur. 

Indien u bij Club Collect inlogt, kunt u zelf (nog) de betaalmethode aanpassen (automatische incasso of ideal) en kunt u aangeven of u ineens of in termijnen wilt betalen. Wanneer u niet binnen veertien dag na ontvangst van het sms- of e-mailbericht inlogt, wordt uw betaling op automatische incasso gezet. Indien u in termijnen wenst te betalen, dan kan dit alleen via automatische incasso. Aan de betaling in termijnen zijn wel kosten verbonden (€ 2,00) en dat geldt ook, wanneer een incasso wordt gestorneerd (€ 3,00).

De termijnen worden iedere vier weken geïncasseerd, totdat de contributie volledig is voldaan. De eerste incasso zal medio oktober worden afgeschreven. Voor iedere termijnbetaling ontvangt u een sms- of e-mailbericht, waarin de incasso wordt aangekondigd.

Indien u met betrekking tot de inning van de contributies nog vragen en.of opmerkingen hebt, dan kunt u die aan ClubCollect stellen c.q. kwijt.

Met betrekking tot de inning van contributies attenderen wij tenslotte erop, dat over het vorige seizoen een enkeling de contributie (of de boete van de KNVB voor gele en/of rode kaarten) nog niet (volledig) heeft voldaan. Degenen die dat betreft, dienen er rekening mee te houden, dat zij (of hun kind), zolang de achterstallige contributies en/of boete niet is voldaan, niet speelgerechtigd zijn. Om teleurstelling te voorkomen, is een spoedige betaling derhalve geboden.