Informatie G-voetbal

G-voetbal

Sinds maart 2015 heeft VV Black Boys een enthousiaste seniorenafdeling G-voetbal. 

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het ‘reguliere’ voetbal. Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal. Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast wanneer dat nodig is.

Bij de afdeling G-Voetbal van VV Black Boys wordt iedere speler individueel benaderd. Die benadering is niet alleen gericht op de beperkingen van de speler, maar vooral op de mogelijkheden. Daarbij staat het plezier altijd voorop. VV Black Boys zet ten minste acht vrijwilligers in om dat plezier te waarborgen en om de begeleiding in goede banen te leiden. Daarnaast worden de spelers mede dankzij de inzet van een aantal sponsoren van clubkleding voorzien. Het team doet mee aan een structurele competitie van de KNVB. Het uitgangspunt is om aan het voetballeven van de deelnemers een extra dimensie toe te voegen en om hen te laten ervaren dat ze er helemaal bij horen! Want dat is wat VV Black Boys met dit initiatief, dat is goedgekeurd door de gemeente Súdwest Fryslân en Sport Fryslân, vooral wil bereiken. Verschillende mensen en dus ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking door middel van voetbal op een gelijkwaardige wijze bij elkaar brengen. Want om met de aanvoerders te spreken, voetbal verenigd. Iets waar de gehele club met zijn vele supporters erg trots op mag zijn.

Contacten

Robby Terpstra
Trainer
Simon Terpstra
Trainer
Rob van Wijngaarden
Trainer
Richard Nieuwland
Trainer