Hou het netjes!

Als vereniging zijn we op de goede weg. We hebben een steeds groter aantal teams op de velden rondlopen en inmiddels ook een grote zaal afdeling met 6 teams! Met al onze teams maken we gebruik van gemeentelijke sportparken en accommodaties. Dit zijn dus ook accommodaties die door meer verenigingen worden gebruikt dan alleen door Black Boys.

Helaas hebben de laatste tijd nogal wat incidenten voorgedaan met erg vieze kleedkamers, voornamelijk op het Schuttersveld. Dit gaat onder andere om erg vieze kleedruimten, extreem vieze douches etc. Ook is er vaak overlast van afval rondom de velden en in dug outs.
Dat dit gebeurt is zeer te betreuren, maar is door gebruik van vele verenigingen erg lastig te controleren wie dit doet.

Als bestuur van vv Black Boys willen we een ieder die sportactiviteiten uitvoert onder de naam Black Boys op het hart te drukken alles netjes te houden! We willen graag dat al onze leden hun best doen om het voor elkaar en een ander aangenaam te houden op het sportcomplex. We zullen hierop gaan controleren en eventuele troepmakers hiervoor een sanctie op te leggen, de gemeente heeft aangekondigd dat verenigingen die hiervoor verantwoordelijk zijn meer schoonmaakkosten moeten betalen.

We hopen een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervanuit dat alle Black Boys leden het netjes houden!