De Grote Kitty Actie

Kitty is een alleenstaande moeder van twee van de jeugdleden van Black Boys en helaas ernstig ziek. Kitty is in Nederland uitbehandeld, maar kan in Duitsland wel behandeld worden. Momenteel ondergaat zij daar meerdere behandelingen, maar die worden helaas niet door de zorgverzekering vergoed. De voetbalvereniging Black Boys heeft daarom besloten om Kitty financieel te ondersteunen en om de helft van de opbrengst van de Grote Clubactie, die op 19 september van start gaat, te doneren aan de Kitty Foundation.

Hoe werkt het?
Die grote clubactie gaat op 19 september van start. De jeugdleden van Black Boys gaan vanaf die datum langs de deuren om zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw te brengen. Op een lijst kan dan worden aangegeven, hoeveel loten men wil kopen. Het verschuldigde bedrag (aantal loten x € 3,00) wordt vervolgens via een automatische incasso geïnd. In de omschrijving bij die incasso wordt dan het lotnummer c.q. worden de lotnummers vermeld.
Daarnaast kunnen er ook loten gekocht worden via de speciale Grote Clubactie-pagina van Black Boys (https://clubactie.nl/actie/BlackBoys1).

De prijs bedraagt, zoals hiervoor al is aangegeven € 3,00 per lot. Van dat bedrag gaat 80% direct naar Black Boys en daarvan doneert Black Boys op zijn beurt weer de helft aan de Kitty Foundation. Dus van ieder verkocht lot is € 1,20 bestemd voor de behandelingen van Kitty.

De club hoopt met dit initiatief een prachtig bedrag voor de Kitty Foundation bijeen te brengen en het motto van de Grote Clubactie “uit liefde voor de club” is bij Black Boys dit jaar dan ook “uit liefde voor de club en voor Kitty”.