De Grote Kitty Actie gaan van Start!

Op 19 september start de Grote Clubactie. Zoals jullie op onze facebookpagina hebben kunnen lezen, heeft die actie bij Black Boys dit jaar een heel speciaal karakter. Black Boys steunt met de Grote Clubactie namelijk de Kitty Foundation. Kitty is de moeder van twee van onze jeugdleden en helaas ernstig ziek. Kitty is in Nederland uitbehandeld, maar kan in Duitsland wel behandeld worden. Die behandelingen worden echter niet door de zorgverzekering vergoed en daarom heeft Black Boys besloten om Kitty financieel te ondersteunen. De helft van de opbrengst van de Grote Clubactie zal door Black Boys aan de Kitty Foundation worden gedoneerd. Black Boys hoopt daarmee een mooi bedrag op te halen, zodat Kitty verder behandeld kan worden. 

Vanaf 19 september gaan de (jeugd)leden van Black Boys dus langs de deuren om zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw te brengen. Op een lijst/in een verkoopboekje kan dan worden aangegeven, hoeveel loten men wil kopen. Het verschuldigde bedrag (aantal loten x €3,00) wordt vervolgens via een automatische incasso geïnd. In de omschrijving bij die incasso wordt dan het lotnummer c.q. worden de lotnummers vermeld.

De prijs bedraagt, zoals hiervoor al is aangegeven €3,00 per lot. Van dat bedrag gaat 80% direct naar Black Boys en daarvan doneert Black Boys op zijn beurt weer de helft aan de Kitty Foundation. Dus van ieder verkocht lot is €1,20 bestemd voor de behandelingen van Kitty!

Er kunnen ook loten gekocht worden via de speciale Grote Clubactie-pagina van Black Boys; www.clubactie.nl/actie/BlackBoys1.

Het motto luidt: come on “All Blacks”! Steun Kitty, koop en/of verkoop loten en laat zien waarin een relatief kleine club heel groot kan zijn! (alvast bedankt!)