Contributies, Jeugdsportfonds & Bijdrage regelingen

Contributies

Een paar weken geleden heeft de penningmeester de incasso van de contributies verstuurd. Inmiddels zou dan ook (bijna) ieder lid een SMS en email ontvangen moeten hebben vanuit Clubcollect en zijn de incasso’s in volle gang. Heb jij nog geen bericht of email ontvangen? Neem dan z.s.m. contact via info@vvblackboys.nl! Mogelijk zijn dan je contactgegevens niet meer up-to-date in onze administratie.

Niet voor iedereen is het financieel makkelijk om zijn kinderen te laten sporten. Wij snappen dit als vereniging. Is het voor jou ook lastig om de contributie te voldoen of weerhouden de kosten je er zelfs van om jezelf of je kinderen lid te maken? Kijk dan eens op onderstaande links van de Gemeente Súdwest-Fryslân & het Jeugdsportfonds. Misschien kom je namelijk in aanmerking voor financiële steun!

Bijdrageregeling Gemeente SWF 

Wat is het?: Geld voor contributies voor (sport)verenigingen, sportkleding, abonnementen op kranten, de bibliotheek, internet en kabel-tv, kaartjes voor theater en bioscoop, de kosten van een identiteitskaart, gemaakte kosten voor fietsonderhoud of openbaar vervoer. Het gaat om € 121,00 voor een volwassene en € 342,00 voor
een kind per kalenderjaar.

https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/bijdrageregeling-minima-kindpakket_635.html

Het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Voor ouders / verzorgers

Alle kinderen moeten kunnen sporten!