Contacten Jeugd

Jeugdbestuur

Richard Venema
Jeugdcoördinator

Bepaalt mede het jeugdbeleid en ziet er op toe dat dit beleid door de juiste mensen op de juiste manier ten uitvoering wordt gebracht.
Schakel tussen het hoofd- en jeugdbestuur.

Ondersteuning Jeugdbestuur

Dennis Kempen
Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor al de in- en uitgaande correspondentie van de vereniging en beheert daarnaast het ledenbestand.

Stefan Obbink
Wedstrijdsecretaris

Aanspreekpunt voor competitie- & scheidsrechterszaken binnen de vereniging. Verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen

VACANT
Vertrouwenspersoon

Eerste aanspreekpunt en begeleider voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit.

Kledingcoördinatoren

Lolle de Jong
Materiaalman + kleding JO15
Miranda Stoelwinder
Kledingcoördinator Meiden
Jan Willem Stoelwinder
Kleding JO19