Black Boys 2020 – 2021

Black Boys 2020-2021

Supervisor: Jappie Booij.

Assistent trainer: Richard Venema.

Assistent trainer / leider: Jan Broersma.

Leider: Lolle de Jong.

Mededeling:

Jappie Booij (TC2) blijft volgend seizoen de supervisor bij vv Black Boys. Assistent trainer Richard Venema gaat hem hierbij ondersteunen. Voorzitter Jan Broersma is de rol assistent-trainer / leider toebedeeld omdat hij voornemens is de cursus TC 3 (mentor Jappie B) te gaan volgen. Lolle de Jong zal als leider gaan fungeren. Een extra assistent scheidsrechter is nog van harte welkom al zal Wiepie de Vries op dat vlak nog voor de vereniging inzetbaar zijn. Voor de rol van verzorger is er nog een vacature.

Daarnaast is Chalong de Bruijn bereid gevonden bij te springen indien gewenst en zal de begeleiding rondom Black Boys 2 spoedig ook meer duidelijk worden!

Mededeling Selectie:

De huidige selectie zal grotendeels in tact blijven; Kewin de Jong zal in principe stoppen en Jan Broersma zal in principe ook stoppen. Verder zijn er al enkele nieuwe spelers te begroeten, maar door onduidelijkheid m.b.t. het Corona gebeuren en de overschrijf datum die nog ver weg is, en misschien nog wel meer opschuift, kan hier verder nog niets over bekend gemaakt worden. Black Boys meld hieromtrent pas iets als het definitief zo is. Bij secretaris Dennis Kempen en voorzitter Jan Broersma is verder niets concreet bekend en dus zullen hier verder, met het oog op de nog ver weg liggende overschrijfdatum, verder nog geen mededelingen gedaan (kunnen) worden.

Mededeling Bestuur:

Voorzitter Jan Broersma en Secretaris Dennis Kempen blijven in principe t/m het 100-jarig jubileum. Penningmeester(es) Miranda Stoelwinder blijft in de vorm van boekhoudster, en daar zijn we zeer content mee. In principe zijn hiermee de financiële zaken geregeld, maar zoeken we nog naar iemand die de portefeuille gaat behartigen in het bestuur (wellicht i.c.m. de sponsorzaken. Verder blijft Lolle de Jong als algemeen bestuurslid aan voor de nodige hand- en spandiensten. Vice-voorzitter en cultuurbewaker Wiepie de Vries zag dat het goed was en treed bestuurlijk terug. Wel blijft hij nauw betrokken bij het bestuur. Verder stopt wedstrijdsecretaris Stefan Obbink (verhuizing L’warden en kleine Obbink op komst, vervanging wordt intern opgelost) en algemeen bestuurslid Richard Venema (om zich meer op het voetbaldeel te kunnen richten). Daarnaast zal er minder frequent vergaderd worden en gekozen worden voor meer praktische uitvoering.

Mededeling Media:

Voorzitter Jan Broersma wordt inmiddels door diverse media (o.a. Friesch Dagblad, LC) gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. een eventuele verhuizing van vv Black Boys naar Sportpark Tinga van Sneek Wit Zwart.

Statement: ”We zijn oriënterend in gesprek geweest, uitkomst daarvan was dat we de leden lieten weten dat we in gesprek zijn, mede hierdoor gaan er logischerwijs allerlei verhalen. Er zijn bepaalde intenties tussen beide verenigingen maar daar moet eerst verder nog over gesproken worden. Ter verheldering zal het hier in ieder geval nog niet gaan om een vorm van samenwerking en/of fusie! Door de Corona tijd liggen de prioriteiten voor beide verenigingen logischerwijs echt even elders. Als er meer gesprekken geweest zijn zullen beide voorzitters, als er iets te melden valt, dit gezamenlijk naar buiten brengen”.