Bericht Voorzitter

Na begin maart 2020 het rare einde van het seizoen vanwege het Corona-virus is het momenteel nog steeds afwachten hoe deze situatie zich ontwikkelt richting het komende seizoen. Black Boys 1 is in dit afgebroken seizoen op een keurige positie in de ranglijst geëindigd en was zelfs kanshebber op een periodetitel. Jammer dat deze positieve flow zo raar eindigde, maar uiteraard zeer begrijpelijk gezien de Corona-ontwikkelingen!

Het 2e elftal kende een seizoen met afzeggingen van tegenstanders en dus (ook) tegenslagen. Desalniettemin hoop ik dat het komend seizoen daarin heel erg anders zal gaan worden en dat er met positiviteit en bereidheid tot samenwerking tussen beide seniorenteams op dat gebied veel gaat verbeteren de komende periode! Via deze weg ook alvast een bedankje aan Chalong de Bruin die bereid is gevonden een meer ondersteunende rol te vervullen qua trainen!

De Futsal afdeling onder de voortreffelijke coördinator Edward Plantinga heeft ook tot de Corona-crisis ‘lekker gedraaid’!

Het G-team speelde ook zijn wedstrijden tot de Corona-crisis anders besliste. Keurig hoe het team hiervoor begrip heeft opgebracht!

Het 35+ team draaide ook zelfstandig zijn wedstrijden tot Maart 2020, voor komend seizoen zijn daar door diverse omstandigheden helaas onvoldoende spelers voor op de been te brengen….. Jammer, maar het is helaas niet anders!

 

Als de situatie en omstandigheden het toelaten zullen we als vereniging vast nog eens stil staan bij de bovenstaande vertrekkende en/of stoppende spelers. We willen hun via deze weg alvast bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen, en een aantal na zeer veel seizoenen. Wij wensen de vertrekkende spelers veel plezier en succes bij hun nieuwe uitdaging!

Trainer Lars Niemarkt en leider Sybren de Jong; ook via deze weg alvast bedankt voor onnoemelijk veel inzet de afgelopen seizoenen en ook veel plezier en succes bij jullie nieuwe (sportieve) uitdagingen!

 

Voor wat betreft de gesprekken met vv Sneek Wit Zwart hebben we als besturen afgesproken dat we zouden communiceren dat er inmiddels een 2e (online) vergadering heeft plaatsgevonden en dat ook dit gesprek op een prettige en constructieve wijze heeft plaatsgevonden. Mocht er eventueel vermeldenswaardig nieuws te melden zijn in de toekomst dan zal dit via de beide voorzitters gebeuren.

 

Hopelijk zien we een ieder die vv Black Boys een warm hart toe draagt bij de start van het nieuwe seizoen 2020-2021 weer in goede gezondheid!

Houd de website en Social Media in de gaten voor informatie betreffende het nieuwe seizoen 2020-2021!

Met vriendelijke sportgroet,

Jan Broersma.

Voorzitter vv Black Boys.