Bericht van de voorzitter / het bestuur

Vanuit de vergadering afgelopen maandag j.l. is besloten om naar aanleiding van een bericht in de Leeuwarder Courant getiteld ‘niemand wil met Black Boys’ een bericht op de website te plaatsen met daarin de volgende verklaring: als vereniging betreuren wij deze suggestieve negatief klinkende kop van het artikel waarin zonder de journalistieke etiquette van hoor en wederhoor de voorzitter ‘geciteerd’ wordt. Het is overduidelijk een artikel dat geplaatst is naar aanleiding van (een deel van een?) een opname op de website van de gemeente. Verder was al langer bekend dat collega vereniging WPB andere ambities nastreeft, hetgeen hun goed recht is, en klopt het dat er even contact is geweest met de korfbalvereniging De Waterpoort omtrent ‘onderhuur’ van de kantine; eerst zou hierin mee gedacht worden door de gemeente SWF, maar later bleek dit contractueel onmogelijk. Verder waarderen we als vereniging juist de medewerking van korfbalvereniging De Waterpoort omtrent het beschikbaar stellen van de kleedkamers mocht dit gezien de capaciteitsproblemen nodig zijn. Als het feitelijk zo is dat de collega vereniging WPB andere ambities nastreeft en het verhaal korfbalvereniging zo is als hier boven beschreven dan lijkt het mij overduidelijk dat “niemand wil met Black Boys” een onjuiste en zeer vervelende kop boven een verder wel redelijk goed artikel is. Als vereniging vv Black Boys neemt het bestuur hier dan ook duidelijk afstand van!

Verder voor de volledigheid de (gedeeltelijke) speech zoals die op de website van de gemeente SWF te vinden is:

https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/471462/kommisje%20Boarger%20en%20Mienskip%20%20%20%20%20%20%20%20%2025-04-2018

Punt 5 ‘inbreng burgers’ aanklikken.

 

En hieronder de volledige tekst van de toespraak zoals die bij de gemeenteraad en commissie terecht is gekomen via de griffie.

Hallo, Uiteraard zal ik mij eerst kort voorstellen: Jan Broersma uit Sneek, 38 jaar, in het dagelijks leven fulltime werkzaam op een Renn4 VSO school (Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met zeer gedragsmatig moeilijke en/of psychiatrische problematiek) die sinds dit schooljaar vanuit Rijs naar een vleugel van praktijkschool De Diken in Sneek is verhuisd.

Naast deze werkzaamheden werk ik namens de gemeente (gebiedsteam Sneek Zuid, sociaal domein) SWF door twee jongeren (20 en 22 jaar) te begeleiden in een soort pilot project; begeleid wonen vanuit mijn eigen woning. Hier staat een standaard van 26 uren per week voor. Erg leerzaam en boeiend, te meer omdat deze jongeren door de reguliere hulpverlening en ook de reclassering niet verder geholpen konden worden. Zijsprong; met de één gaat het al wel goed, daar zit ondergetekende ook iedere zondag mee in de kerk (waarschijnlijk de eerste voorzitter in de 94-jarige historie van vv Black Boys) de ander is goed op weg.

Daarnaast vanaf mijn 18e politiek gezien Groen Links lid en afgelopen gemeenteraad verkiezingen bewust ‘laag’ op plaats 7 gezet vanwege bovenstaande werkzaamheden; hopelijk levert deze eerlijke uiting mij geen problemen op voor wat betreft de inhoud van mijn betoog 😛

De tijd die overblijft spendeer ik aan sociale bezigheden en ben ik dus voorzitter van voetbal vereniging Black Boys uit Sneek. Deze functie vervul ik vanaf december 2016. Als ‘buitenstaander’, mijn achtergrond ligt bij IJVC, vv Drachten, WZS en later Sneek Wit Zwart, ben ik benaderd vanwege de ontwikkelingen, en mijn rustige, neutrale benadering, m.b.t. samenwerkingen/fusies en het huidige sportcaroussel verhaal.

Er is een jong, enthousiast, bestuur gevormd met diverse en goede achtergronden: de secretaris is 24 en studeert technologische planologie aan de universiteit, de wedstrijdsecretaris, 25 jaar is werkzaam op een zorginstelling voor jongeren, de penningmeester slaagt er nu al enkele jaren op rij in zwarte cijfers te schrijven ondanks het ontbreken van kantine en reclameborden, dus alleen met contributies en sponsoring. Voorwaar ook een vermelding waard. Zeker als men, naast de groei van de afgelopen tijd, ook nog in ogenschouw neemt dat we gezien de achtergrond van de doelgroep een uiterst lage contributie vragen aan de leden.

De afgelopen anderhalf jaar onder mijn bewind, maar ook in de 4 jaren hier voor, heeft de vereniging er alles aan gedaan om te voldoen aan de maatschappelijke en sportieve doelstellingen van zowel zichzelf als ook het gemeentelijke beleid. Er is een groei gerealiseerd waardoor de vereniging nu 3 jeugdteams (jo-19, 10-13 en jo-11) heeft, 2 meisjesteams (mo-11 en mo-15), een kleine 20 Gehandicapten voetballers (!), 3 seniorenteams op zondag en de grootste zaalvoetbalafdeling van de regio met 6 teams.

Groei brengt ook nieuwe uitdagingen, en kosten, met zich mee en ook in het licht van de gemeentelijke ontwikkelingen heeft ondergetekende er ook alles aan gedaan om besprekingen met collega-vereniging vv WPB op te starten, de zaterdagclub en de vereniging waar wij het complex mee delen. Op de zaterdag liggen er uitdagingen vanwege capaciteitsproblemen (velden/kleedkamers en meisjes, jongens, gehandicapten en senioren door elkaar). Er is voorgesteld vanuit vv Black Boys om samen te werken en/of te fuseren, maar zij hebben duidelijk bij de wethouder en beleidsmedewerkster sport aangegeven alleen seniorenvoetbal en af en toe een feestavond te ambiëren. Ook het voorstel om in onze ledenvergadering een switch naar de zaterdag te maken was alleen mogelijk als we opgingen in hun club terwijl ook genoemd werd dat er nu al capaciteitsproblemen op de zaterdag zijn. Geen oplossingsgerichte en/of constructieve beginsituatie. vv Black Boys is van 1924, dus over 6 jaar staat het 100-jarig bestaan voor de deur, en speelt helemaal in het zwart. Waterpoort Boys van 1973 en speelt in het geel. Een naamswijziging en/of kleurwijziging was vanuit vv WPB onbespreekbaar, dus ja, dan houd het helaas (voorlopig?) op. Ook omdat vanuit de KNVB geadviseerd word deze houding juist niet aan te nemen bij dergelijke gesprekken.

Ik wil mij hier graag op vv Black Boys richten maar hoop en verwacht wel dat de gemeente SWF iets vind van de ontwikkelingen op Sportcomplex het Schuttersveld; de innoverende vereniging die goed samenwerkt met de sportparkmanager en vrijwel alle andere verenigingen kan daar het vizier niet meer op de toekomst richten… Hoe nu verder?

Mijn voorstel namens vv Black Boys:

Zie de verenigingen Sneek Wit Zwart en ONS Sneek als de universiteit/HBO van het voetbal met een functie voor de gehele regio, zie LSC 1890 als de traditionele historische vereniging met een (V)MBO functie, laat wat ons betreft vv Black Boys dan de functie van het speciaal onderwijs binnen het voetballandschap van de gemeente SWF vervullen. 🙂

Twee velden en een (kleine) kantine met 4 kleedruimten en we willen graag het capaciteitsprobleem van sportcomplex het Schuttersveld oplossen; met een dergelijke toezegging zijn we vlot verhuisd.

De samenwerking willen we graag zoeken met de andere voetbalverenigingen die wel progressief en vooruitstrevend willen zijn, maar ook staan we open voor samenwerking met andere sportverenigingen. Waar in de stad maakt niet zoveel uit, al zou het Zuidersportpark gezien de doelgroep bijvoorbeeld een mooie locatie zijn. We willen a la het speciaal onderwijs bewust kleinschalig blijven en persoonlijke aandacht kunnen blijven geven aan de (jeugd-)voetballers die het lastig hebben ( met o.a. de massaliteit) bij de andere verenigingen.

Ondergetekende is niet belast met het verleden en wil graag constructief blijven samenwerken met de gemeente richting de toekomst en hoopt dat de diverse inspanningen en positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren gewaardeerd worden in de vorm van een mooi cadeau voor een bijna 100-jarige vereniging met een uniek karakter.

Bedankt voor de spreektijd!

Sportgroeten,

Jan Broersma.

Voorzitter vv Black Boys.

06-12580277.

jbroersma@vvblackboys.nl

PS. 3 seniorenteams zijn inmiddels de rest van dit seizoen 2.