Afspraken G-voetbal

Alweer twee jaar geleden zijn er gesprekken gevoerd tussen v.v. Black Boys en de Stichting Samen Onderweg om te komen tot een vorm van samenwerking op het gebied van veld- en zaalvoetbal. Het idee was dat het mogelijk zou moeten zijn dat de deelnemers, wanneer zij dat wilden, aan beide activiteiten zouden kunnen deelnemen.

Het jaar 2015 was voor beide voetbalaanbieders een “proefperiode”. Die heeft uiteindelijk geleid tot een keuze tussen veld- en zaalvoetbal, omdat in de praktijk is gebleken dat de trainingen voor beide disciplines elkaar meer overlappen dan in eerste instantie werd gedacht. Daarom is afgesproken dat v.v. Black Boys met ingang van 2016 het veldvoetbal in beheer neemt en dat het zaalvoetbal bij de Stichting Samen Onderweg blijft. Wel wordt de samenwerking zo gecontinueerd, dat de “veldspelers”, indien zij dat willen, met alle zaalvoetbaltoernooien mee kunnen blijven doen.

Verder zullen als gevolg van de hiervoor weergegeven afspraken, de contributies afzonderlijk in rekening worden gebracht. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met dhr. Marc Bosma van v.v. Black Boys (06-55135266) en/of hr. Leo Blauw van Stichting Samen Onderweg (06-19975730)